Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μου

Στις σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το ποιος είμαι, τον τρόπο δουλειάς μου, το είδος υπηρεσιών που παρέχω καθώς και πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μου.

Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το blog μου  όπου θα βρείτε σύντομα κείμενα που αφορούν εξελίξεις στον χώρο της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής.

Συνήθως οι άνθρωποι που ζητάνε τη συνδρομή μου αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις συντροφικές ή / και οικογενειακές τους σχέσεις, διαφόρων τύπων προβλήματα με τα παιδιά τους και δυσκολίες στο να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους (πχ. κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, φοβίες, εμμονές, εξαρτήσεις).

Η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπευτική σχέση είναι μια ιδιαίτερη επαγγελματική σχέση όπου η επιλογή του κατάλληλου σύμβουλου/ ψυχοθεραπευτή για τις ανάγκες κάθε ανθρώπου είναι μια μάλλον σύνθετη διαδικασία, όπου τον τελευταίο λόγο έχει και πρέπει να έχει,  ο ίδιος ο εξυπηρετούμενος.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι πιο κρίσιμοι παράμετροι που επηρεάζουν τη θετική έκβαση της ψυχοθεραπείας αφορούν τον ίδιο τον εξυπηρετούμενο (πχ. κίνητρο, προσδοκίες, δυνάμεις), το ταίριασμα του εξυπηρετούμενου με τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή και το ίδιο το πρόσωπο του ψυχοθεραπευτή. Η επίδραση της θεραπευτικής προσέγγισης και των ειδικών τεχνικών έχει φανεί ότι έχει σχετικά μικρή βαρύτητα ως προς το τελικό θετικό αποτέλεσμα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που είχαν την εμπειρία συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας, συνήθως τείνουν να επιβεβαιώσουν εμπειρικά το παραπάνω ερευνητικό πόρισμα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που οι περισσότεροι αναζητούν τον κατάλληλο για τους ίδιους  σύμβουλο ή ψυχοθεραπευτή μέσα από συστάσεις άλλων εξυπηρετούμενων. Κάποιοι άλλοι ωστόσο βασίζουν την επιλογή τους και σε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες όπως το επαγγελματικό βιογραφικό των συμβούλων /ψυχοθεραπευτών, την επαγγελματική τους εμπειρία και κάποιες φορές κάποια άλλα χαρακτηριστικά τους (πχ. ηλικία, φύλο, εθνικότητα κ.ά.).

Ελπίζω το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας να σας φανεί χρήσιμο.

Καλή σας πλοήγηση!