Ατομικές συνεδρίες

Στις ατομικές συνεδρίες ο/η εξυπηρετούμενος/η συναντιέται πρόσωπο με πρόσωπο με τον ψυχοθεραπευτή για 50’. Οι ατομικές συνεδρίες γίνονται συνήθως σε τακτική εβδομαδιαία βάση για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκειά τους, ο εξυπηρετούμενος έχει την δυνατότητα να μιλήσει για τα προβλήματα και τις δυσκολίες του σε έναν καταρτισμένο επαγγελματία που καταρχήν θα τον ακούσει με ενσυναίσθηση, ζεστασιά, ενδιαφέρον και μη επικριτική διάθεση. Μέσα από τις ατομικές συνεδρίες στόχος είναι ο εξυπηρετούμενος να κατανοήσει την συνθετότητα των δυσκολιών του, να αυξήσει την αυτογνωσία του και μέσα από αυτή τη διαδικασία, με τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή, να αρχίσει να κινητοποιεί τις δυνάμεις του και τις διαθέσιμες πηγές υποστήριξης για την επίλυση των προβλημάτων του.