Εποπτεία

Εποπτεία ονομάζεται η διαδικασία όπου κάποιος βλέπει από μια "υψηλότερη" θέση τη δουλειά ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας με στόχο να βελτιώσει την πρακτική του και τελικά να τον βοηθήσει να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες του.

Την ιδιότητα του επόπτη έχει συνήθως ένας έμπειρος επαγγελματίας ψυχικής υγείας ο οποίος έχει συνήθως πρόσθετη εκπαίδευση στην εποπτεία. Ο επόπτης είναι αυτός που θα βοηθήσει τον εποπτευόμενο να συνδέσει με τον πιο επωφελή τρόπο στοιχεία που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη του επαγγελματία, την θεωρία και την έρευνα με την πρακτική του.

Συνήθως ο επόπτης ενδείκνυται να έχει συμβατό θεωρητικό προσανατολισμό με του εποπτευόμενου.

Οι περισσότεροι κώδικες δεοντολογίας των επαγγελμάτων ψυχικής υγείας συνιστούν οι επαγγελματίες να βρίσκονται σε συνεχιζόμενες διαδικασίες εποπτείας κατά τη διάρκεια κλινικής τους πρακτικής. Η συχνότητα της απαιτούμενης εποπτείας συναρτάται της εμπειρίας του εποπτευόμενου επαγγελματία και του όγκου κλινικής πρακτικής του.

Η εποπτεία παρέχεται είτε σε ατομικές ή σε ομαδικές συνεδρίες. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για εξ αποστάσεως εποπτεία μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης (skype).