Οικογενειακές συνεδρίες και συνεδρίες ζευγαριών

Συναντήσεις με το ζευγάρι ή με όλη την οικογένεια, γίνονται στα πλαίσια της θεραπείας οικογένειας ή / και ζευγαριού. Η οικογενειακή θεραπεία και η θεραπεία ζευγαριού είναι μια αναγνωρισμένη μέθοδος ψυχοθεραπείας όπου κάποια ή όλα τα μέλη της οικογένειας μαζί,  συμμετέχουν σε θεραπευτικές συνεδρίες με στόχο να αντιμετωπίζουν τα ψυχολογικά προβλήματα που εμφανίζονται με ένταση συνήθως σε ένα από τα μέλη της.

Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι ότι τα ατομικά ψυχολογικά προβλήματα αποκτούν νόημα και λόγο ύπαρξης μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο σχέσεων. Κατά συνέπεια, αν καταφέρουμε να επηρεάσουμε θεραπευτικά τις οικογενειακές αλληλεπιδράσεις, το νόημα των ψυχολογικών προβλημάτων θα αλλάξει και οι οικογένειες θα κινητοποιήσουν τις δυνάμεις τους για να επιλύσουν τα προβλήματα των μελών τους (ή και αντίστροφα).

Η μέθοδος αυτή έχει φανεί ερευνητικά ότι είναι αποτελεσματική για ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών προβλημάτων.

Η οικογενειακή θεραπεία και η θεραπεία ζεύγους μπορεί να λειτουργήσει ως μια αυτοτελής θεραπευτική μέθοδος ή να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά με την ατομική ή / και την ομαδική θεραπεία.