Ομαδική θεραπεία

Η ομαδική θεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που έχει αποδειχτεί εξίσου ή περισσότερο αποτελεσματική από την ατομική ψυχοθεραπεία για μια σειρά ψυχολογικών δυσκολιών. Η ομαδική θεραπεία είναι μια σύνθετη και πολυεπίπεδη εμπειρία που απαιτεί τον συντονισμό έμπειρων θεραπευτών.

Οι θεραπευτικές μου ομάδες είναι μικτές, ανοικτής ροής και μακροχρόνιες. Συντονίζονται από 1 ή 2 σταθερούς θεραπευτές και έχουν σταθερή διάρκεια (90’ ή 120’) και χρόνο συνάντησης σε εβδομαδιαία βάση. Βασίζονται στη συστημική προσέγγιση με έμφαση στην πρωταρχικότητα των οικογενειακών σχέσεων.

Η θεραπευτική ομάδα προσδοκάται να είναι ένας ασφαλής χώρος όπου άνθρωποι με διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικά αιτήματα για βοήθεια θα ωφεληθούν από την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, ώστε να σχετίζονται με τους ανθρώπους στην ζωή τους εκτός ομάδας με τρόπο που να τους ικανοποιεί και να καλύπτει τις ανάγκες τους.

Στη θεραπευτική ομάδα κάθε μέλος έχει δικαίωμα να μιλήσει για οποιοδήποτε θέμα το απασχολεί και στο βαθμό και την έκταση που το επιθυμεί. Είναι χρήσιμο για την θεραπευτική διεργασία τα μέλη, με την διευκόλυνση των θεραπευτών, να μοιράζονται τις σκέψεις και τα συναισθήματα που  ανακύπτουν μέσα στην θεραπευτική ομάδα, αποφεύγοντας την κριτική και τις συμβουλές προς τα άλλα μέλη. Μία πολύ βασική θεραπευτική διαδικασία της ομάδας είναι το μοίρασμα, ο σχολιασμός και ανάλυση από τα μέλη αυτού του γίνεται στο «εδώ και τώρα» της διεργασίας. Οι θεραπευόμενοι αναστοχαζόμενοι τις αφηγήσεις των άλλων μελών της ομάδας, ωφελούνται από την ομαδική διεργασία ακόμα και  όταν οι ίδιοι δεν μιλάνε για το δικό τους πρόβλημα.

Η αρχή της εμπιστευτικότητας είναι θεμελιώδης για την λειτουργία της ομάδας. Από την πλευρά των θεραπευτών ισχύουν οι δεσμεύσεις που αφορούν και την ατομική συμβουλευτική / ψυχοθεραπεία (δεοντολογία – κανονισμοί). Τα μέλη της ομάδας αναμένεται να μην μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες άλλων μελών με άλλα άτομα ή και μεταξύ τους, εκτός ομάδας. Εάν θέλουν να μοιραστούν με σημαντικούς ανθρώπους τους εκτός ομάδας κάτι από την θεραπευτική διαδικασία θα πρέπει να το κάνουν με τέτοιο τρόπο που να μην διακυβεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα κάθε μέλους για εχεμύθεια.

Η θεραπευτική ομάδα δεν είναι ένας χώρος ανάπτυξης κοινωνικών και φιλικών σχέσεων. Τα μέλη της ομάδας δεν είναι χρήσιμο να αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις εκτός ομάδας. Εάν ωστόσο κάτι τέτοιο συμβεί, οφείλουν να το φέρουν για συζήτηση στην ομάδα. Επίσης δεν επιτρέπεται η σύναψη ερωτικών σχέσεων μεταξύ των μελών της ίδιας θεραπευτικής ομάδας

Για να ενταχθεί κάποιος/α σε θεραπευτική ομάδας, πρέπει να έχει προηγηθεί μια σειρά από ατομικές συνεδρίες με τον θεραπευτή ώστε να έχει κτιστεί μια ισχυρή θεραπευτική συμμαχία μεταξύ τους και να  γίνει μια εκτίμηση της κατάστασης του εξυπηρετούμενου.