Πλήρες βιογραφικό

ΟΝΟΜΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΟΥΒΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1969

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΓΑΜΟΣ

E–MAIL

website

xziouv@otenet.gr

www.christosziouvas.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ Π: ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (www.ergastirio.eu)

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6973247440, 210 8067828

 

α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στην Οικογενειακή Θεραπεία (Master of Science), Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, King's College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, 2002-2003
 • Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, (1987-1997) Αποφοίτηση 1997


Από τον Οκτώβριο 1991 έως το Μάρτιο 1992, παρακολούθησα 3 μαθήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Brunel University του Λονδίνου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus.

Η σκόπιμη αναβολή απόκτησης πτυχίου από το 1992 έως το 1997, στόχο είχε την αναβολή εκπλήρωσης των στρατιωτικών μου υποχρεώσεων, ώστε το αντίστοιχο διάστημα να εργαστώ στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ως θεραπευτικό προσωπικό.

β. ΑΛΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 1. Πιστοποιητικό στη Συστημική και Οικογενειακή Θεραπεία από το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων (Αθήνα, Ελλάδα, 1995-1997 & 1999-2001 Το διάστημα Οκτώβριο 1997 έως Ιούλιο 1999 εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις).
 2. Πιστοποιημένος Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων, (2001- σήμερα) από την Επιτροπή για Συμβούλους Τοξικοεξάρτησης σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, μέλος του ICRC.
 3. Πιστοποιημένο στέλεχος Σ.Υ.Υ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτησης (E.KE.ΠΙΣ) με αριθμό μητρώου ΣΒ706
 4. Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (European Association of Psychotherapy- EAP)- 2012

 
γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (EAP), της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association – EFTA) και της Βρετανικής Ένωσης Οικογενειακής Θεραπείας (Association of Family Therapy – AFT).

δ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Από το 1992 έως τις αρχές του 2008, εργαζόμουν ως θεραπευτικό προσωπικό στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), έναν μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ο οποίος ιδρύθηκε το 1987 σε συνέχεια μιας πρώτης πιλοτικής περιόδου 2 θεραπευτικών μονάδων το διάστημα 1983-1987. Το ΚΕΘΕΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς και ο παλαιότερος στην Ελλάδα που προσφέρει θεραπευτικές υπηρεσίες σε χρήστες ουσιών, εξαρτημένους και τις οικογένειές τους. Οι δράσεις του εκτείνονται σε παρεμβάσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, δραστηριότητες που στοχεύουν στη μείωση της βλάβης, θεραπεία, έρευνα, επαγγελματική κατάρτηση πρώην χρηστών και εκπαίδευση επαγγελματιών του χώρου.
 • Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2005-2006 έως και σήμερα συνεργάζομαι ως εκπαιδευτής με το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων στο διετές πρόγραμμα Δεξιότητες και Παρεμβάσεις Συστημικής Συμβουλευτικής και από το 2007-2008 ως εκπαιδευτής – επόπτης στο τετραετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Θεραπεία.
 • Από το 2007, συνεργάζομαι και ως ψυχοθεραπευτής με το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων.
 • Το 2007 συμμετείχα ως εκπαιδευτής (20ώρες) στο «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων σε θέματα Αγωγής Υγείας» που οργάνωσε και υλοποίησε το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας
 • Το 2008 συμμετείχα ως εισηγητής/εκπαιδευτής με 108 ώρες βιωματικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα,  στο πρόγραμμα «Συμβουλευτικός Ορίζοντας για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό» που υλοποίησε το Πάντειο Πανεπιστήμιο στον Μαραθώνα Αττικής.
 • Επίσης, το 2008 συνεργάστηκα με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την «Εκπαίδευση και Εποπτεία σε Υπηρεσίες Συμβουλευτικής» του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Παν/μιου Ιωαννίνων (20  ώρες)
 • Από το 2008 έως και σήμερα ασκώ ιδιωτική πρακτική σε δικό μου χώρο στο Μαρούσι Αττικής παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες. Επίσης, παρέχω συμβουλευτική σε θέματα τοξικοεξαρτήσεων.

 

 Αναλυτικά η επαγγελματική μου εμπειρία στο χώρο των τοξικοεξαρτήσεων:

 • Από το Νοέμβριο 1992 έως το Μάιο 1993 εργάστηκα ως θεραπευτικό προσωπικό στο Κέντρο Ενημέρωσης Αθήνας του ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ απευθυνόταν σε ενήλικους χρήστες ουσιών με στόχο να τους ενημερώσει για τις διαθέσιμες υπηρεσίες θεραπείας, να τους κινητοποιήσει για θεραπεία και τέλος να τους παραπέμψει σε μια από τις θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ. Μεταξύ των καθηκόντων μου ήταν η ατομική και ομαδική συμβουλευτική, ο σχεδιασμός και έναρξη εφαρμογής πλάνου θεραπείας, η συνέντευξη κινητοποίησης και η υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους συγγενείας των χρηστών.
 • Από το 1993 έως το 1995, εργάστηκα ως θεραπευτικό προσωπικό στην Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα της ΣΤΡΟΦΗΣ. Μεταξύ των καθηκόντων μου ήταν η ατομική και ομαδική συμβουλευτική, ο συντονισμός αντιπαραθετικων ομάδων (encounter groups), η εποπτεία ομάδων εργασίας της Θ.Κ., ο σχεδιασμός και εφαρμογή θεραπευτικού πλάνου και η διοργάνωση και υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικών δράσεων για τους έφηβους.
 • Από το 1995 έως το 1996, ήμουν αναπληρωτής Υπεύθυνος του Κέντρου Κοινωνικής Δραστηριοποίσης του Δ.Υ. ΣΤΡΟΦΗ (φάση επανένταξης), ενώ για το διάστημα 1996-1997 ήμουν Υπεύθυνος της ίδιας μονάδας. Η δυναμικότητα της μονάδας ήταν 25 άτομα και κατά το δεύτερο χρόνο είχα την υποστήριξη συναδέλφου θεραπεύτριας την οποία και επόπτευα. Μεταξύ των καθηκόντων μου ήταν η παροχή συμβουλευτικής σε έφηβους και τους γονείς τους, η αξιοποίηση τεχνικών πρόληψης υποτροπής, ο σχεδιασμός και υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και η προετοιμασία των νεαρών ενηλίκων για την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους επανένταξη. Παράλληλα, συντόνιζα ειδικές θεραπευτικές ομάδες για τα αδέλφια των έφηβων χρηστών.
 • Από τον Οκτώβριο 1997 ως τον Ιούλιο 1999, η σύμβαση εργασίας μου στο ΚΕΘΕΑ ανεστάλει εξαιτίας της υποχρεωτικής μου κατάταξης στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.
 • Από τον Αύγουστο 1999 έως τον Αύγουστο 2002 ήμουν Υπεύθυνος της Ανοικτής Θεραπευτικής Κοινότητας (ΑΘΕΚ) ΣΤΡΟΦΗ. Η ΑΘΕΚ ΣΤΡΟΦΗ είναι ένα κέντρο ημέρας που παρέχει εντατική θεραπεία σε εξωτερική βάση. Είναι βασισμένη στις αρχές και πρακτικές των Θεραπευτικών Κοινοτήτων για χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών. Παράλληλα ωστόσο, έχει ενσωματώσει βασικές έννοιες της υπαρξιστικής και της γνωστικοσυμπεριφοριστικής προσέγγισης. Τέλος, όταν κρίνεται χρήσιμο, αξιοποιούνται τεχνικές της δομικής και στρατηγικής σχολής οικογενειακής θεραπείας καθώς και της θεωρίας της επικοινωνίας, με στόχο την βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων των μελών των οικογενειών. Η Μονάδα είχε δυναμικότητα 40 μελών και στελεχωνόταν από 5 θεραπευτές. Εκτός από τα διοικητικά μου καθήκοντα, είχα την ευθύνη συντονισμού συνεδριών οικογενειακής θεραπείας για τα μέλη της ΑΘΕΚ και τις οικογένειες τους, καθώς και για τον συντονισμό κάποιων αντιπαραθετικών ομάδων. Σε ειδικές περιπτώσεις παρείχα επίσης υπηρεσίες συμβουλευτικής σε ατομική και ομαδική βάση τόσο σε έφηβους όσο και στους γονείς τους. Η κύρια ωστόσο αρμοδιότητα μου ήταν η εποπτεία της ομάδας του θεραπευτικού προσωπικού η οποία είχε και τη άμεση θεραπευτική σχέση με τα μέλη της ΑΘΕΚ.
 • Από τον Φεβρουάριο 2004 έως τον Μάιο 2004, ήμουν Υπεύθυνος του Συμβουλευτικού Σταθμού Εφήβων του Δ.Υ. ΣΤΡΟΦΗ στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθήνας. Σκοπός του Σταθμού είναι η παροχή συμβουλευτικής σε παραβατικούς εφήβους που κάνουν παράλληλα και χρήση ουσιών και οι οποίοι παραπέμπονται στο Σταθμό είτε από τους Επιμελητές Ανηλίκων είτε από το Δικαστήριο Ανηλίκων. Ο Σταθμός στελεχώνεται από 2 μέλη θεραπευτικού προσωπικού, την εποπτεία των οποίων είχα. Ανάμεσα στα καθήκοντα μου ήταν να αξιολογήσω την σοβαρότητα της εμπλοκής των εφήβων με τη χρήση καθώς και την λειτουργικότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος και να προετοιμάσω την παραπομπή τους σε κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ατομική και ομαδική συμβουλευτική, ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες, συνέντευξη κινητοποίησης και οικογενειακή θεραπεία είναι μεταξύ των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται.
 • Από τον Ιούνιο 2004 έως τον Απρίλιο 2005 ήμουν Υπεύθυνος της Μονάδας Οικογένειας του Δικτύου Έγκαιρης Παρέμβασης ΠΛΕΥΣΗ. Σκοπός της Μονάδας ήταν η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Οικογενειακής Θεραπείας στους γονείς και τα λοιπά μέλη της οικογένειας του έφηβου χρήστη. Η Μονάδα στελεχωνόταν από 3 μέλη θεραπευτικού προσωπικού, την εποπτεία των οποίων είχα. Ανάμεσα στα καθήκοντα μου ήταν ο σχεδιασμός και εποπτεία της αρχικής φάσης υποδοχής, αξιολόγησης και κινητοποίησης των γονέων, καθώς και των ακόλουθων κυρίως θεραπευτικών φάσεων. Ατομική και ομαδική συμβουλευτική, ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες, και οικογενειακή θεραπεία ήταν μεταξύ των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνταν.
 • Από τον Ιούνιο 2005 έως τον Φεβρουάριο 2008 ήμουν Υπεύθυνος της Μονάδας Βραχύχρονης Παρέμβασης του ΔΕΠ ΠΛΕΥΣΗ. Σκοπός της Μονάδας είναι να παρέχει υπηρεσίες δευτερογενούς πρόληψης σε οικογένειες που παιδιά τους στην εφηβεία βρίσκονται σε πολύ αρχικά στάδια πειραματισμού με ψυχοτρόπες ουσίες. Η Μονάδα στελεχωνόταν από 1 μέλος θεραπευτικού προσωπικού, την εποπτεία της οποίας και είχα. Η βασική προσέγγιση που αξιοποιείται είναι της οικογενειακής θεραπείας (κατά κύριο λόγο στρατηγικής-δομικής κατεύθυνσης, που ωστόσο ενσωματώνει εκλεκτικά και στοιχεία άλλων θεωρητικών προσεγγίσεων). Κατά περίπτωση μπορεί να αξιοποιηθούν και συναντήσεις ατομικής συμβουλευτικής με τον έφηβο ή και χωριστές συναντήσεις του γονεϊκού ζεύγους. Η διάρκεια της παρέμβασης δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες (max. σύνολο 30 συνεδρίες).


ε.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 1. Βιωματική εκπαίδευσης 8 εβδομάδων στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις θεραπευτικές κοινότητες για χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών – Αύγουστος-Οκτώβριος 1992, ΚΕΘΕΑ, Ε.Κ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, Αθήνα, Ελλάδα (400 ώρες)
 2. Εβδομαδιαία εκπαιδευτική επίσκεψη στο Italian Centre for Solidarity (Ce.I.S) στη Ρώμη, Ιταλία. Η επίσκεψη συμπεριλάμβανε διάφορα θεωρητικά και βιωματικά σεμινάρια σχετικά με την κατάχρηση ουσιών στην εφηβεία, 23 - 27 Ιανουαρίου 1995, (30 ώρες).
 3. Διήμερο σεμινάριο του Εργαστηρίου Ανθρωπίνων Σχέσεων: “Τεχνικές παρέμβασης σε μικρές και μεγάλες ομάδες”, Σ. Τσαγκαράκη και Α. Ψιμούλη, 11-12 Φεβρουαρίου 1995, 11-12 Μαρτίου 1995, 8-9 Απριλίου 1995, Αθήνα, Ελλάδα (36 ώρες).
 4. Εντατική εκπαίδευση ενός μήνα στο Process Work Center του Portland: ‘Intensive Training Course in Process Work’, Portland, Oregon, USA, 23 Ιανουάριος - 21 Φεβρουάριος 1996.
 5. Εντατική εκπαίδευση μίας εβδομάδας στην Μόντενα της Ιταλίας με θέμα: “Drug treatment in therapeutic communities and ambulatory centers”, “Universita degli Studi di Bologna” σε συνεργασία με το Universiteit Gent, -17 έως 24 Απριλίου 1996 (Erasmus Program: 3 credits)
 6. 12ήμερη εκπαίδευση που διενήργησε το Γερμανικό Γραφείο του INTER’ ACT στη Βόννη – Γερμανία (10 - 21 Νοεμβρίου 1996) με θέμα: “Advanced multilateral training course for pedagogical staff involved in European youth movements within the framework of Action B.I.2 of the Youth for Europe programme”.
 7. Εκπαιδευτικό εργαστήριο που διοργάνωσε το Θ.Π. ΣΤΡΟΦΗ (ΚΕΘΕΑ): «Διεργασία ομάδας και θεραπευτικά συμβόλαια”, δρ. Δ. Σακκάς, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής – Επιστημονικός συνεργάτης του Αθηναϊκου Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου, - 4/12, 8/12, 12/12 /1996 Αθήνα, Ελλάδα (10 ώρες).
 8. Σεμινάριο που διοργάνωσε το Ελληνικό Τμήμα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επαγγελματιών που εργάζονται με Εξαρτημένα Άτομα – ITACA και το Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ» της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε οικογένειες χρηστών ουσιών”, M. Duncan Stanton, PhD, 4 Ιουνίου, 1999, Αθήνα, Ελλάδα, (6 ώρες)
 9. Δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια που διοργάνωσε το ΚΕΘΕΑ με θέμα: «Συνέντευξη Κινητοποίησης» - Dr. G.M.Schippers, Αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Κλινικής Ψυχολογίας και Προσωπικότητας και Διευθυντής της Ερευνητικής Ομάδας για τις Εξαρτητικές Συμπεριφορές του Πανεπιστημίου Nijmegen (UNRAB) THE NETHERLANDS - 21 - 23 Οκτωβρίου 1996 and 22 - 24 Σεπτεμβρίου 1997, Αθήνα, Ελλάδα (38 ώρες).
 10. 14 ώρες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στο Year 2000 WFTC Conference, πιστοποιημένες από το Walden Institute of Training, San Francisco, USA, 1-5 Σεπτέμβριος 2000.
 11. Το Σεπτέμβριο 2001 ολοκλήρωσα το πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης για σύμβουλους τοξικοεξάρτησης διάρκειας 180 ωρών. Το Πρόγραμμα διήρκησε 2 χρόνια και οργανώθηκε από το την Ιατρική Σχολή - τμήμα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο, το Pacific Southwest Addiction Technology Transfer Center και το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο του ΚΕΘΕΑ. Το Πρόγραμμα διεξήχθει σε 6 εβδομάδες. Ακολουθούν λεπτομέρειες σχετικά με τη θεματολογία των επιμέρους θεματικών:
  • “Search of causes; pathways to addiction; models of treatment; substance use and medical, psychological & social disorders; the ethical frame” directed by David A. Deitch Ph.D. Clinical Professor of Psychiatry at the University of California, San Diego, and Edward Kaufman, D.M, Emeritus Professor of Addiction Behaviour National Addiction Centre Institute of Psychiatry, London. 21-27 January 2000, Athens, Greece, (30 hours)
  • “Special Populations in Drug Addiction: The Necessity for a New Approach, Screening, Group Counseling, Referral, Assessment”, directed by David A. Deitch Ph.D. Clinical Professor of Psychiatry at the University of California, San Diego, Steven L. Gallon, PhD. Northwest Frontier Addiction Technology Transfer Centre and Susan A. Storti, MA. Addiction Transfer Centre, New England. 29 May – 2 June 2000, Athens, Greece, (30 hours)
  • “The neuropsychiatric aspects of HIV-AIDS, Hepatitis C and drug abuse, Transtheoretical Model of Change, Co-Morbidity”, directed by David A. Deitch Ph.D. Clinical Professor of Psychiatry at the University of California, San Diego, Igor Grant, M.D. Professor of Psychiatry at the University of California, San Diego and Mary Marden Velasquez, PhD at the University of Texas-Houston Medical School. 18-22 September 2000, Athens, Greece, (30 hours)
  • “Introduction in Family Therapy, Socialization and Change: Aspects of Relapse Prevention, Addictions and Working with the Family” directed by David A. Deitch Ph.D. Clinical Professor of Psychiatry at the University of California, San Diego, and Edward Kaufman, M.D. Clinical Professor of Psychiatry, University of California, Irvine, January 29thto February 2nd, 2001, Athens, Greece (30 hours)
  • “Legal Addictions: Alcoholism, smoking, gambling, etc., Treatment Planning / service coordination competencies, Prevention Competencies, Ethics directed by David A. Deitch Ph.D. Clinical Professor of Psychiatry at the University of California, San Diego, Anne Helene Skinstad, PhD, Assistant Professor of Public Health, University of Iowa and Peter E. Nathan, PhD, Distinguished Professor of Psychology, University of Iowa, May 28th to June 1st , 2001, Athens, Greece, (30 hours)
  • “Family, Adolescence and Drugs Addiction”, directed by David A. Deitch Ph.D. Clinical Professor of Psychiatry at the University of California, San Diego. 17 September – 21 September 2001 Athens, Greece, (30 hours)


12. Το 2005 ολοκλήρωσα το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ειδικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης-Προεδρικό διάταγμα 1233/1981 αρ. 28): «Διοίκηση και Κοινωνικός Σχεδιασμός στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης» που διοργάνωσε το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτου του ΚΕΘΕΑ σε συνεργασία με τη Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο, τμήμα Ψυχιατρικής και το Boston College, τομέας Κοινωνικής Εργασίας διάρκειας 180 ωρών.

13. Ολοκλήρωσα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών / εποπτών (2004-2006)στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η European Association of Family Therapy (EFTA) και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ)

14. Παρακολούθησα και ολοκλήρωσα με επιτυχία Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική, Αφηγηματική και Καταξιωτική Εποπτεία – Systemic, Narrative and Appreciative Practice of Supervision (Φεβρ-0κτ 2010), στο Κέντρο Συστημικής Θεραπείας σε συνεργασία με το Kensington Consultation Centre London

στ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Δείτε αναλυτικά εδώ τη λίστα με τις παρουσιάσεις μου

ζ. ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ κ.ά.

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης, έχω παρακολουθήσει σειρά ημερίδων, επιστημονικών συναντήσεων και συνεδρίων κυρίως με θέματα που άπτονται της Εφηβείας, της Οικογενειακής Θεραπείας, και της Θεραπείας Τοξικοεξαρτήσεων.