Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

 • Ο/η συμβουλευόμενος/η αποφασίζει πόσο συχνά και πόσο χρόνο θα αφιερώσει στην εξ αποστάσεων συμβουλευτική.
 • Ο/η συμβουλευόμενος/η ελέγχει το περιεχόμενο των πληροφοριών που θέλει να επικοινωνήσει έχοντας τη δυνατότητα να κάνει όσες αλλαγές επιθυμεί στα ηλεκτρονικά μηνύματα που θα στείλει.
 • Ο/η συμβουλευόμενος/η μπορεί να επικοινωνήσει με τον σύμβουλο από όπου βρίσκεται αρκεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε τηλέφωνο. Η εξ αποστάσεως συμβουλευτική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους δεν έχουν την πρακτική δυνατότητα να επισκεφτούν ένα σύμβουλο στο γραφείο του είτε λόγω αδυναμίας (πχ. ασθένεια, κινητικά προβλήματα, διαμονή εκτός Αθηνών) είτε λόγω πολύ ασφυκτικού προγράμματος.
 • Η εξ αποστάσεως συμβουλευτική είναι οικονομικότερη από την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με έναν σύμβουλο ή ψυχοθεραπευτή.
 • Κάποιοι άνθρωποι νιώθουν αρχικά πιο άνετα να ζητήσουν ψυχολογική βοήθεια ανώνυμα και απρόσωπα.
 • Η έγγραφη διατύπωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει κάποιος/α και η περιγραφή της κατάστασής του σε έναν τρίτο,  είναι μια διαδικασία που συχνά από μόνη της συμβάλλει στην απεμπλοκή από το πρόβλημα και αναδεικνύει διαφορετικές οπτικές.


Μειονεκτήματα:

 • Ο/η συμβουλευόμενος πρέπει να γνωρίζει την χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Ο/η συμβουλευόμενος δεν έχει άμεση αλληλεπίδραση και απαντήσεις από τον σύμβουλο σε πραγματικό χρόνο αλλά θα περιμένει για 24 έως 48 ώρες για την ανταπόκρισή του
 • Η διαδικτυακή επικοινωνία στερείται της αμεσότητας και του πλούτου της διαπροσωπικής επαφής όπου μπορούν να αξιοποιηθούν και εξωλεκτικά μηνύματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά στη συμβουλευτική. Επίσης, η απουσία άμεσης φυσικής επαφής με τον σύμβουλο μπορεί να στερεί από τον/ την συμβουλευόμενο/η την αίσθηση ότι κάποιος μπορεί να μπει στη θέση του/της και να κατανοήσει την πολυπλοκότητα των καταστάσεων που βιώνει.
 • Ανησυχία ότι κάποιος τρίτος μπορεί να έχει παράνομη διαδικτυακή πρόσβαση στην επικοινωνία με τον σύμβουλο ή να δει τα ηλεκτρονικά του μηνύματα (emails).
 • Κάποιες φορές η βασική δυσκολία του/της συμβουλευόμενου/ης αφορά την αδυναμία του/ της να αναπτύξει ανθρώπινες σχέσεις που χαρακτηρίζονται από αμεσότητα και γνησιότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συμβουλευτική εξ αποστάσεως αντενδείκνυται και συνίσταται η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με έναν σύμβουλο ή ψυχοθεραπευτή.