Σεμινάρια

Για γονείς:

Οι δραστηριότητες αυτές γίνονται κατόπιν αιτημάτων ή εφόσον ανακοινωθεί δημόσια η πραγματοποίησή τους.

Για επαγγελματίες:

Η διάρκεια και το κόστος των σεμιναρίων αυτών καθορίζεται από την σύνθεση της ομάδας των συμμετεχόντων. Δίνεται βεβαίωση συμμετοχής για κάθε νόμιμη χρήση.