Συμβουλευτική σε θέματα εξαρτήσεων

Μια συνήθης βασική δυσκολία στα θέματα εξαρτήσεων είναι είτε η απροθυμία των ατόμων με εξαρτητικές συμπεριφορές να παραδεχτούν ότι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ή όταν το παραδεχτούν, η αδυναμία τους να δεσμευτούν σε μια διαδικασία αλλαγής. Ένας βασικός στόχος της συμβουλευτικής σε θέματα εξαρτήσεων είναι η αύξηση του κινήτρου για αλλαγή του ατόμου με εξαρτητικές συμπεριφορές. Αυτό γίνεται με μια σειρά ατομικών συνεδριών με το ίδιο το άτομο ή σημαντικούς άλλους στη ζωή του και επικουρείται με οικογενειακές συνεδρίες ή συνεδρίες ζεύγους.

Αφού επιτευχθεί ένα αρχικό επίπεδο κινητοποίησης, τα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές εξαρτητικές συμπεριφορές συνήθως ενδείκνυται να παραπέμπονται, μαζί με την οικογένειά τους, σε οργανωμένα δημόσια πλαίσια απεξάρτησης.

Τέλος, παρέχεται συμβουλευτική σε θέματα εξαρτήσεων με στόχο την πρόληψη της υποτροπής.