Υπηρεσίες

Παρέχονται υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, ομαδικής ψυχοθεραπείας, θεραπείας ζευγαριών και θεραπεία οικογένειας. Συνήθως οι άνθρωποι που ζητάνε τη συνδρομή μου αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις συντροφικές ή/και οικογενειακές τους σχέσεις, διαφόρων τύπων προβλήματα με τα παιδιά τους και δυσκολίες στο να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους (διαταραχές της διάθεσης - π.χ. κατάθλιψη, μανιοκατάθλιψη - και αγχώδεις διαταραχές - π.χ. εμμονές, κρίσεις πανικού)

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις που πιθανά χρήζουν πρόσκαιρης ή πιο μακροχρόνιας ψυχοφαρμακευτικής υποστήριξης, υπάρχει συνεργασία ψυχιάτρου.

Οι υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας παρέχονται σε εβδομαδιαία βάση σε σταθερή ημέρα και ώρα. Η συχνότητα των λοιπών υπηρεσιών καθορίζεται από κοινού με τους εξυπηρετούμενους.

Οι υπηρεσίες παρέχονται Δευτέρα ως και Παρασκευή απογευματινές ώρες. Υπάρχει η δυνατότητα για πρωινές συνεδρίες κατόπιν συνεννόησης.

Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.