Ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική

Η Ψυχοθεραπεία και ακόμη περισσότερο η Συμβουλευτική, είναι σχετικά νέοι επιστημονικοί κλάδοι με ιστορία περίπου 100 και 50 χρόνων αντίστοιχα.

Με απλά λόγια, τόσο η συμβουλευτική όσο και η ψυχοθεραπεία είναι δραστηριότητες που εμπλέκουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν κάποιες ψυχολογικές δυσκολίες σε μια ιδιαίτερη επαγγελματική σχέση και συζήτηση με έναν ειδικά καταρτισμένο επαγγελματία όπου στόχος είναι να βοηθηθούν οι πρώτοι να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα ή και να ξεπεράσουν, τις δυσκολίες τους.

Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία μοιάζουν ως προς το γεγονός ότι και οι δύο κλάδοι διατρέχονται από κοινές θεωρητικές προσεγγίσεις και έχουν αρκετές συνάφειες σε επίπεδο τεχνικών. Από την άλλη μεριά, διαφέρουν ως προς το ότι η συμβουλευτική είναι συνήθως συντομότερη και το αίτημα του εξυπηρετούμενου περιορίζεται στην αντιμετώπιση αρκετά συγκεκριμένων προβλημάτων χωρίς να πηγαίνει σε βάθος. Επίσης είθισται να παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής και σε μη κλινικούς πληθυσμούς, ενώ η ψυχοθεραπεία έχει συνδεθεί περισσότερο με το ιατροκεντρικό μοντέλο και την αντιμετώπιση σοβαρότερων ψυχοπαθολογικών διαταραχών

Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του σύμβουλου ή του ψυχοθεραπευτή, πρέπει να έχει μια αρκετά μακροχρόνια  μεταπτυχιακή ειδίκευση σε μια από τις πολυπληθείς  προσεγγίσεις και να ανήκει ως μέλος σε κάποια αναγνωρισμένη εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή επιστημονική / επαγγελματική οργάνωση. Συνήθως οι Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας και Ψυχοθεραπευτές προέρχονται από τον χώρο της ψυχιατρικής, ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας και κοινωνικών επιστημών.