εξάρτηση από το διαδίκτυο

Γιατί αναζητούμε το όνομά μας στο διαδίκτυο

 

Σε μια μεγάλη έρευνα του Pew Research Center  για το διαδίκτυο βρήκαν ότι στην Αμερική περίπου οι μισοί χρήστες του διαδικτύου κάνουν search  το όνομά τους. Το ποσοστό αυτό μάλιστα έχει ανοδική τάση.


Εξάρτηση από το Διαδίκτυο

Μετά από μιάμιση δεκαετία αυξανόμενης εξάπλωσης του διαδικτύου ήδη μιλάμε για «εξάρτηση από το internet». Στην αναθεώρηση του Diagnostic Statistical Manual V (έκδοση που θα κυκλοφορήσει το 2013) έχει προταθεί η εξάρτηση από το διαδίκτυο να συνιστά νέα υποκατηγορία στις εξαρτητικές διαταραχές (τωρινή κατηγορία «διαταραχές σχετιζόμενες με την χρήση ουσιών»).

Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις

Πολλοί μιλάνε για την επανάσταση στις σχέσεις που φέρνει η εξάπλωση της χρήσης του internet. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο όχι μόνο ως πηγή αναζήτησης πληροφοριών αλλά και ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης και παραγωγής νέας πληροφορίας (σε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ το 2009 βρέθηκε ότι το 40% των ενήλικων χρηστών του διαδικτύου παράγει νέο περιεχόμενο στο διαδίκτυο προς τέρψη των ιδίων και των φίλων τους – π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική κτλ.) .

Syndicate content