εξάρτηση από το internet

Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις

Πολλοί μιλάνε για την επανάσταση στις σχέσεις που φέρνει η εξάπλωση της χρήσης του internet. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο όχι μόνο ως πηγή αναζήτησης πληροφοριών αλλά και ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης και παραγωγής νέας πληροφορίας (σε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ το 2009 βρέθηκε ότι το 40% των ενήλικων χρηστών του διαδικτύου παράγει νέο περιεχόμενο στο διαδίκτυο προς τέρψη των ιδίων και των φίλων τους – π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική κτλ.) .

Syndicate content