πατρότητα

Αλλάζει η πατρότητα τους άνδρες;

Ποιοτικές έρευνες  που έχουν γίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με πατεράδες σχετικά με το αντίστοιχο ερώτημα, συγκλίνουν στην άποψη ότι η πατρότητα αλλάζει τον άνδρα σε διάφορα επίπεδα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτή η αλλαγή στη ζωή τους έφερε στην επιφάνεια πλευρές της ταυτότητάς  τους που προϋπήρχαν σε λανθάνουσα κατάσταση, και άλλοι ότι τους άλλαξαν ριζικά. Τα περισσότερα ευρήματα των συνεντεύξεων με πατεράδες, τα επιβεβαιώνει και  η κλινική πρακτική με θεραπευόμενους.


Βραχύχρονη Ομάδα Συμβουλευτικής για πατεράδες

Τις τελευταίες 3 δεκαετίες υπάρχει ένα αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον για το ρόλο του πατέρα και παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στις προδιαγραφές του πατρικού ρόλου. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι οι πατεράδες συνήθως δεν συμμετέχουν στη συζήτηση που γίνεται για τον ρόλο τους και συχνά είναι και απροετοίμαστοι για τις νέες απαιτήσεις του.

Syndicate content