Ψυχοθεραπεία και Διαδίκτυο

Διαδικτυακή βοήθεια σε θέματα ψυχικής υγείας;

Οι άνθρωποι που με  επισκέπτονται , μερικές φορές πριν το κάνουν,  έχουν αναζητήσει απαντήσεις και συμβουλές για το θέμα ψυχικής υγείας που τους απασχολεί στο διαδίκτυο.  Το internet  παρέχει τεράστιο όγκο πληροφοριών για κάθε θέμα, ως επί τo πλείστον εύκολα και δωρεάν προσβάσιμο, ιδιότητες που κάνουν την αναζήτηση απαντήσεων σε αυτό ιδιαίτερα δελεαστική. Από την άλλη μεριά ωστόσο, είναι αρκετά δύσκολο να ξεχωρίσεις μέσα σε αυτό τον όγκο πληροφοριών ποιες είναι σχετικές, έγκυρες και αξιόπιστες.

Εξάρτηση από το Διαδίκτυο

Μετά από μιάμιση δεκαετία αυξανόμενης εξάπλωσης του διαδικτύου ήδη μιλάμε για «εξάρτηση από το internet». Στην αναθεώρηση του Diagnostic Statistical Manual V (έκδοση που θα κυκλοφορήσει το 2013) έχει προταθεί η εξάρτηση από το διαδίκτυο να συνιστά νέα υποκατηγορία στις εξαρτητικές διαταραχές (τωρινή κατηγορία «διαταραχές σχετιζόμενες με την χρήση ουσιών»).

Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις

Πολλοί μιλάνε για την επανάσταση στις σχέσεις που φέρνει η εξάπλωση της χρήσης του internet. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο όχι μόνο ως πηγή αναζήτησης πληροφοριών αλλά και ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης και παραγωγής νέας πληροφορίας (σε έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ το 2009 βρέθηκε ότι το 40% των ενήλικων χρηστών του διαδικτύου παράγει νέο περιεχόμενο στο διαδίκτυο προς τέρψη των ιδίων και των φίλων τους – π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική κτλ.) .

Syndicate content