Ο Ρόλος του Σύγχρονου Πατέρα

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων διοργανώνει σεμινάριο με θέμα Ο Ρόλος του Σύχγρονου Πατέρα Παρασκευή 13 Μαρτίου 2017