Συμβουλευτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Ο / η ενδιαφερόμενος/η και εγώ αλληλογραφούμε γύρω από ένα βασικό ερώτημα / αίτημα του/της πρώτου/της  με την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Ο / η ενδιαφερόμενος/η μου στέλνει ένα πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα, όπου διατυπώνει με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο το αίτημα του/της για βοήθεια και όσες πληροφορίες κρίνει απαραίτητες για την κατανόηση της κατάστασής του/της.
  2. Εντός 24 ωρών του / της στέλνω μια σειρά από διευκρινιστικές ερωτήσεις ώστε να κατανοήσω καλύτερα την κατάστασή του/της.
  3. Ο / η ενδιαφερόμενος/η μου στέλνει τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.
  4. Εντός 48 ωρών (συνήθως εντός 24 ωρών) από τη λήψη της απάντησής του /της, στέλνω μια ηλεκτρονική επιστολή συμβουλευτικού χαρακτήρα με βάση τις πληροφορίες που έχουμε ανταλλάξει στα προηγούμενα στάδια.
  5. Ο /η ενδιαφερόμενος/η μου στέλνει τα σχόλια του σχετικά με την επιστολή που έλαβε: πώς ένιωσε, τι σκέφτηκε,  τι τον προβλημάτισε, τι του φάνηκε χρήσιμο.
  6. Εντός 48 ωρών (συνήθως εντός 24 ωρών) από την λήψη της απάντησης στο (5), στέλνω ένα καταληκτικό ηλεκτρονικό μήνυμα κλεισίματος.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καταβάλει το ποσό των 31 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) μέσω easypay (προς το παρόν ανενεργό) ή στο λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα 111/51330765 (IBAN GR0201101110000011151330765) και να έχω λάβει ειδοποίηση πληρωμής πριν το βήμα (2) της παραπάνω διαδικασίας.