Βραχύχρονη Ομάδα Συμβουλευτικής για πατεράδες

Τις τελευταίες 3 δεκαετίες υπάρχει ένα αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον για το ρόλο του πατέρα και παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στις προδιαγραφές του πατρικού ρόλου. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι οι πατεράδες συνήθως δεν συμμετέχουν στη συζήτηση που γίνεται για τον ρόλο τους και συχνά είναι και απροετοίμαστοι για τις νέες απαιτήσεις του.

Σε αυτή την ομάδα συμβουλευτικής των πέντε 90λεπτων συνεδριών, προσκαλούνται άνδρες που έχουν ερωτήματα και προβληματισμούς για τον πατρικό  ρόλο  και τη σχέση  με τα παιδιά τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να πάρουν νέες πληροφορίες και εναλλακτικές λύσεις σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.


 

Στην ομάδα αυτή μπορούν να συμμετάσχουν μόνο άνδρες που είναι ή πρόκειται σύντομα να γίνουν πατεράδες. Εκτός από τους τρέχοντες προβληματισμούς τους στη σχέση τους με τα παιδιά τους, είναι δυνατόν να διερευνηθεί η δική τους σχέση με τον δικό τους πατέρα, πώς η σχέση τους με την γυναίκα τους μπορεί να επηρεάζει τη δική τους σχέση με τα παιδιά, καθώς και οι επιπτώσεις της ενεργής ή  μη συμμετοχής τους στο μεγάλωμα των παιδιών τους.

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή τον Μάιο-Ιούνιο 2012 του πρώτου κύκλου, η ομάδα συμβουλευτικής θα επαναληφθεί όταν θα υπάρχουν ανάλογα αιτήματα. 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά (βλ. "επικοινωνία")