Η σημαντικότητα του πατρικού ρόλου στην οικογένεια

Απευθύνεται σε μητέρες που προβληματίζονται για τη συμβολή του πατρικού ρόλου στην οικογένειά τους. Παρουσιάζονται και συζητιούνται σχετικά ερευνητικά ευρήματα, διερευνώνται τα βιώματα των γυναικών με τον δικό τους πατέρα καθώς και οι διαμορφωμένες προσδοκίες τους από τον πατρικό ρόλο στην τωρινή τους οικογένεια. Τέλος, θα συζητηθεί η δυναμική που διαμορφώνεται μεταξύ του μητρικού και πατρικού ρόλου. Το βιωματικό σεμινάριο είναι τετράωρο και γίνεται σε ομάδα των 8 ατόμων.