Προβλήματα συμπεριφοράς στην εφηβεία: βοηθώντας τους γονείς να κατανοήσουν τις προκλήσεις των παιδιών τους και να θέσουν βασικά όρια

Απευθύνεται σε γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς από τα παιδιά τους στη φάση της εφηβείας. Στόχος του τετράωρου βιωματικού σεμιναρίου είναι να βοηθηθούν οι γονείς να κατανοήσουν βασικά στοιχεία της εφηβείας, να καταρρίψουν σχετικούς μύθους, να αποκωδικοποιήσουν τις προκλητικές συμπεριφορές των παιδιών τους και να κατανοήσουν βασικές αρχές διαπραγματεύσεων και οριοθέτησης με τους έφηβους.