Κύκλος ζωής της οικογένειας και του ατόμου

Tο εκπαιδευτικό εργαστήριο απευθύνεται σε σπουδαστές ή / και ειδικευόμενους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και στόχο έχει την βιωματική εξοικείωση τους με την θεώρηση του κύκλου ζωής της οικογένειας και του προσώπου. Η επεξεργασία της θεματικής γίνεται μέσα από βιωματικές ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου αναλύεται η σύνδεση των σχετικών αυτοαναφορών των συμμετεχόντων με τους περιορισμούς και τις δυνατότητες που έχουν στην δουλειά τους με συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες εξυπηρετούμενων.