Δεξιότητες συστημικής συμβουλευτικής σε δουλειά με παιδιά και έφηβους

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο απευθύνεται σε ανθρώπους που από την επαγγελματική τους ιδιότητα καλούνται να χρησιμοποιήσουν δεξιότητες συμβουλευτικής στην επαφή τους με παιδιά και εφήβους (πχ. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί κ.ά.). Στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να δουν το παιδί και τον έφηβο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο που κινούνται και να λάβουν υπόψη τους τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς που θέτει αυτή η συστημική οπτική. Επίσης θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν βιωματικά τις προσωπικές τους στάσεις και αυτοαναφορές για την παιδικότητα και την εφηβεία. Τέλος, μέρος του εκπαιδευτικού εργαστηρίου θα αφιερωθεί στην ανάπτυξη συγκεκριμένων τεχνικών και τακτικών για την αποτελεσματική ένταξη των παιδιών και των εφήβων στην συμβουλευτική σχέση.