Συμβουλευτική μέσω instant messenger – συγχρονική online συμβουλευτική μέσω chat

Πρόκειται για ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής διάρκειας 40’ μέσω on line chat. Σε πραγματικό χρόνο ο / η ενδιαφερόμενος/η και εγώ επικοινωνούμε γραπτά μεταξύ μας, μέσω της υπηρεσίας Instant Messenger σε ιδιωτικό διαδικτυακό χώρο (chat room).

Διαδικασία: Κατόπιν επικοινωνίας μαζί μου, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ορίζεται ημέρα και ώρα διαδικτυακής συγχρονικής συνεδρίας.

Ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να έχει καταβάλει το ποσό των 40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) μέσω easypay ή στο λογαριασμό μου στην Εθνική Τράπεζα 111/51330765 (IBAN GR0201101110000011151330765) και να έχω λάβει ειδοποίηση πληρωμής 24 ώρες, πριν την καθορισμένη συνεδρία.
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών αποστέλλεται στον εξυπηρετούμενο σε στοιχεία που θα μου παρέχει. Σε περίπτωση που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του/της, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα εκδοθεί ανώνυμα.

Σε περίπτωση που ο/η  ενδιαφερόμενος / η έχει κλείσει διαδικτυακή συνεδρία, έχει προπληρώσει και αδυνατεί να επικοινωνήσει μαζί μου τη συμφωνημένη ώρα, μπορεί να ορίσουμε νέο διαδικτυακό ραντεβού εφόσον με ειδοποιήσει τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προκαθορισμένη συνεδρία. Σε διαφορετική περίπτωση χρεώνεται την συνεδρία ως γενόμενη.