Τηλεφωνικές συνεδρίες

Πρόκειται για ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής διάρκειας 50’ μέσω τηλεφώνου.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ατομικής εποπτείας 50’ μέσω τηλεφώνου, για επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 

Διαδικασία: Κατόπιν επικοινωνίας μαζί μου, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ορίζεται ημέρα και ώρα τηλεφωνικής συνεδρίας.

Ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να έχει καταβάλει το ποσό των 65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) μέσω easypay ή στο λογαριασμό μου στην Εθνική Τράπεζα 111/51330765 (IBAN GR0201101110000011151330765) και να έχω λάβει ειδοποίηση πληρωμής 24 ώρες, πριν την καθορισμένη συνεδρία.

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών αποστέλλεται στον εξυπηρετούμενο σε στοιχεία που θα μου παρέχει. Σε περίπτωση που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του/της, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα εκδοθεί ανώνυμα.

Σε περίπτωση που ο/η  ενδιαφερόμενος / η έχει κλείσει τηλεφωνική συνεδρία, έχει προπληρώσει και αδυνατεί να επικοινωνήσει μαζί μου την συμφωνημένη ώρα, μπορεί να ορίσουμε νέο τηλεφωνικό ραντεβού εφόσον επικοινωνήσουμε τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προκαθορισμένη τηλεφωνική συνεδρία. Σε διαφορετική περίπτωση χρεώνεται τη συνεδρία ως γενόμενη.