Ατομικές συνεδρίες εξ αποστάσεως με βιντεοκλήσεις μέσω Skype

Πρόκειται για ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής διάρκειας 50’ με την χρήση βιντεοτηλεφώνου μέσω διαδικτύου με την υποδομή που παρέχει το Skype

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ατομικής εποπτείας 50’ μέσω Skype,  για επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Διαδικασία: Ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και λογαριασμό βιντεοκλήσεων στο Skype. Κατόπιν επικοινωνίας μαζί μου, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ορίζεται ημέρα και ώρα διαδικτυακής συνάντησης καλώντας με στο christosziouvas.

Ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να έχει καταβάλει το ποσό των 65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) μέσω easypay  ή στο λογαριασμό μου στην Εθνική Τράπεζα 111/51330765 (IBAN GR0201101110000011151330765) και να έχω λάβει ειδοποίηση πληρωμής 24 ώρες, πριν την καθορισμένη συνεδρία. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών αποστέλλεται στον εξυπηρετούμενο σε στοιχεία που θα μου παρέχει. Σε περίπτωση που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του/της, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα εκδοθεί ανώνυμα.

Σε περίπτωση που ο/η  ενδιαφερόμενος / η έχει κλείσει συνεδρία μέσω βιντεοκλήσης, έχει προπληρώσει και αδυνατεί να επικοινωνήσει μαζί μου την συμφωνημένη ώρα, μπορεί να ορίσουμε νέο ραντεβού εφόσον με ειδοποιήσει τουλάχιστον 24 ώρες πριν την προκαθορισμένη τηλεφωνική συνεδρία. Σε διαφορετική περίπτωση, χρεώνεται την συνεδρία ως γενόμενη.